Thursday, March 3, 2011

Tanah Rezab Melayu : Pengambilan Dan Penggantian

Kerajaan perlu mengeluarkan butiran terperinci tentang Tanah Rizab Melayu (TRM) yang diambil untuk tujuan pembangunan (Projek Awam) dan sudahkah diganti dengan keluasan dan nilai yang sama?

Tanah Rizab Melayu adalah peninggalan British yang telah memperkenalkan satu enakmen yang dikenali sebagai Enakmen Rizab Melayu pada tahun 1913 yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin kepentingan bangsa Melayu ke atas tanah dan juga untuk memastikan tanah – tanah berkenaan tidak jatuh ke tangan bukan Melayu.

Tujuan utama British memperkenalkan Enakmen Rizab Melayu ini adalah untuk mencegah orang – orang Melayu dari menjual dan memperolehi keuntungan daripada penjualan tanah – tanah ini kepada bukan Melayu.

PERKASA Johor akan mengadakan satu seminar tentang Tanah Rizab Melayu menyentuh tentang Sejarah, Pembangunan Tanah Rizab Melayu, Pengambilan dan Pengantian Tanah Rizab Melayu, Pindaan enakmen berkaitan Tanah Rizab Melayu serta pengekalan hak milik terhadap orang Melayu serta masa depan Tanah Rizab Melayu.

Benarkah Tanah Rizab Melayu tidak ada nilai sedangkan tanahnya sama malah kadang kala lebih subur dan lebih strategi kedudukannya. Siapakah yang menentukan tinggi atau rendah nilai sesuatu keping tanah? Adakah ianya satu persepsi agar Tanah Rizab Melayu ini ditukar kepada pegangan bebas semata-mata mahu meningkatkan nilai tanah tersebut.

Sebarang penyelewengan terhadap Tanah Rezab Melayu adalah satu pengkhianatan kepada orang Melayu!Amir Hamzah b Hj Mohamad
Setiausaha, PERKASA Johor

No comments: